Zákon č. 376/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave dôchodkov priznaných v roku 1997 a o zmene niektorých predpisov

Čiastka 129/1996
Platnosť od 28.12.1996 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1997 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.