Oznámenie č. 371/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do30.04.1998
Zrušený 122/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.