Oznámenie č. 37/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 14/1996
Platnosť od 10.02.1996

37

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 1. januára 1996 do 2. februára 1996 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretá 30. novembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretá 13. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom mäsiarov Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretá 14. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 pre sekciu poľnohospodárskej prvovýroby uzavretá 15. decembra 1995 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 pre sekciu technických služieb uzavretá 15. decembra 1995 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 pre sekciu biologických služieb uzavretá 15. decembra 1995 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretá 10. januára 1996 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 2 zo dňa 22. decembra 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1995 uzavretej 18. apríla 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.