Oznámenie č. 37/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 14/1996
Platnosť od 10.02.1996

Pôvodný predpis

10.02.1996