Vyhláška č. 364/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do30.04.2000
Účinnosť od 01.01.1997 do30.04.2000
Zrušený 138/2000 Z. z.

OBSAH