Vyhláška č. 363/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do29.02.2012
Účinnosť od 01.01.1997 do29.02.2012
Zrušený 56/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1997 - 29.02.2012

Pôvodný predpis

21.12.1996