Zákon č. 361/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996
Účinnosť od 01.01.1997

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1997 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.12.1996