Nariadenie vlády č. 360/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

(v znení č. 99/1997 Z. z., 203/1997 Z. z.)

Čiastka 127/1996
Platnosť od 19.12.1996 do31.12.1997
Účinnosť od 26.07.1997 do31.12.1997
Zrušený 390/1997 Z. z.