Vyhláška č. 359/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 126/1996
Platnosť od 13.12.1996 do31.08.2006
Účinnosť od 13.12.1996 do31.08.2006
Zrušený 447/2006 Z. z.