Vyhláška č. 357/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

Čiastka 126/1996
Platnosť od 13.12.1996 do31.12.2003
Účinnosť od 13.12.1996 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.12.1996 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

13.12.1996