Vyhláška č. 35/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia

Čiastka 14/1996
Platnosť od 10.02.1996 do28.02.2005
Účinnosť od 10.02.1996 do28.02.2005
Zrušený 78/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.02.1996 - 28.02.2005

Pôvodný predpis

10.02.1996