Vyhláška č. 341/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o osobitných podmienkach financovania a vykonávania činnosti zameranej na zamestnávanie odsúdených v strediskách vedľajšieho hospodárstva a vo vnútornej prevádzke organizačných zložiek Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1997 do31.12.2005
Zrušený 475/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1997 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

30.11.1996