Vyhláška č. 340/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.1997 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

OBSAH