Zákon č. 332/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

(v znení č. 23/2002 Z. z., 434/2002 Z. z.)

Čiastka 118/1996
Platnosť od 23.11.1996 do30.04.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do30.04.2005
Zrušený 182/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 21, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1998