Opatrenie č. 33/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 1. novembra 1995

Čiastka 12/1996
Platnosť od 01.02.1996 do11.04.1996

33

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. decembra 1995,

ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 1. novembra 1995


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy vyhlasuje zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, ku ktorým došlo v súvislosti s rozdelením obcí na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky a podľa rozhodnutí okresných úradov do 1. novembra 1995.

Okres BARDEJOV
s účinnosťou od 1. januára 1993

– vyčleňuje sa obec Poliakovce z územného obvodu Obvodného úradu Giraltovce a začleňuje sa do územného obvodu Obvodného úradu Bardejov.

Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu v Bardejove zo 6. júla 1992.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Bardejov 67 obcí a územný obvod Obvodného úradu Giraltovce 30 obcí.

Okres KOMÁRNO
s účinnosťou od 1. marca 1994

– do územného obvodu Obvodného úradu Kolárovo sa zaraďuje nová obec Holiare, ktorá vznikla rozdelením obce Bodza.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 73 z 1. februára 1994.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Kolárovo 13 obcí.

Okres LEVICE
s účinnosťou od 1. marca 1994

– do územného obvodu Obvodného úradu Levice sa zaraďuje nová obec Bohunice, ktorá vznikla rozdelením obce Pukanec.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 73 z 1. februára 1994;

s účinnosťou od 1. júla 1995

– do územného obvodu Obvodného úradu Levice sa zaraďujú nové obce Malé Kozmálovce a Veľké Kozmálovce, ktoré vznikli rozdelením mesta Tlmače.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 258 z 18. apríla 1995.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Levice 49 obcí.

Okres NITRA
s účinnosťou od 1. decembra 1994

– do územného obvodu Obvodného úradu Nitra sa zaraďuje nová obec Ľudovítová, ktorá vznikla rozdelením obce Výčapy-Opatovce.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1011 z 29. septembra 1994.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Nitra 49 obcí.

Okres POPRAD
s účinnosťou od 1. júla 1995

– do územného obvodu Obvodného úradu Kežmarok sa zaraďuje nová obec Malý Slavkov, ktorá vznikla rozdelením mesta Kežmarok.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 258 z 18. apríla 1995.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Kežmarok 28 obcí.

Okres POVAŽSKÁ BYSTRICA
s účinnosťou od 1. júla 1993

– do územného obvodu Obvodného úradu Považská Bystrica sa zaraďuje nová obec Dolný Lieskov, ktorá vznikla rozdelením obce Lieskov.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 1993.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Považská Bystrica 28 obcí.

Okres PREŠOV
s účinnosťou od 1. júna 1995

– vyčleňuje sa obec Daletice z územného obvodu Obvodného úradu Sabinov a začleňuje sa do územného obvodu Obvodného úradu Prešov.

Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu v Prešove z 10. mája 1995.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Prešov 92 obcí a územný obvod Obvodného úradu Sabinov 23 obcí.

Okres TOPOĽČANY
s účinnosťou od 1. marca 1994

– do územného obvodu Obvodného úradu Partizánske sa zaraďuje nová obec Malé Uherce, ktorá vznikla rozdelením mesta Partizánske.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 73 z 1. februára 1994.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Partizánske 23 obcí;

s účinnosťou od 1. júla 1995

– do územného obvodu Obvodného úradu Topoľčany sa zaraďuje nová obec Nemčice, ktorá vznikla rozdelením mesta Topoľčany.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 258 z 18. apríla 1995.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Topoľčany 52 obcí.

Okres TRENČÍN
s účinnosťou od 1. júla 1995

– do územného obvodu Obvodného úradu Trenčín sa zaraďuje nová obec Petrova Lehota, ktorá vznikla rozdelením obce Motešice.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 258 z 18. apríla 1995.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Trenčín 37 obcí.

Okres TRNAVA
s účinnosťou od 1. marca 1994

– do územného obvodu Obvodného úradu Trnava sa zaraďuje nová obec Hrnčiarovce nad Parnou, ktorá vznikla rozdelením mesta Trnava.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 73 z 1. februára 1994;

s účinnosťou od 1. júla 1995

– do územného obvodu Obvodného úradu Piešťany sa zaraďuje nová obec Banka, ktorá vznikla rozdelením mesta Piešťany.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 258 z 18. apríla 1995.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Piešťany 27 obcí;

– do územného obvodu Obvodného úradu Trnava sa zaraďuje nová obec Zvončín, ktorá vznikla rozdelením obce Suchá nad Parnou.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 258 z 18. apríla 1995.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Trnava 43 obcí.


Ľudovít Hudek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike uverejnený opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. decembra 1990 (čiastka 12/1991 Zb.) v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. decembra 1991 (čiastka 11/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. februára 1992 č. OVV/2–139/1992 (čiastka 24/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 65/1993 Z. z. a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 34/1994 Z. z.