Zákon č. 315/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

Čiastka 109/1996
Platnosť od 14.11.1996 do31.01.2009
Účinnosť od 01.01.2002 do21.02.2002
Zrušený 8/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 129 ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 1997, a § 84 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1999

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 - 31.01.2009 447/2008 Z. z.
01.07.2008 - 31.12.2008 441/2001 Z. z.
01.04.2008 - 30.06.2008 86/2008 Z. z.
01.10.2007 - 31.03.2008 335/2007 Z. z.
01.04.2007 - 30.09.2007 25/2007 Z. z.
01.07.2006 - 31.03.2007 441/2001 Z. z., 174/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 224/2006 Z. z.
01.01.2006 - 30.06.2006 571/2005 Z. z., 572/2005 Z. z.
15.12.2005 - 31.12.2005 558/2005 Z. z.
01.07.2005 - 14.12.2005 174/2004 Z. z., 93/2005 Z. z.
01.05.2005 - 30.06.2005 69/2005 Z. z.
01.04.2005 - 30.04.2005 91/2005 Z. z.
01.03.2005 - 31.03.2005 441/2001 Z. z., 174/2004 Z. z., 725/2004 Z. z.
01.01.2005 - 28.02.2005 579/2004 Z. z.
01.07.2004 - 31.12.2004 441/2001 Z. z.
01.05.2004 - 30.06.2004 441/2001 Z. z., 450/2003 Z. z., 510/2003 Z. z., 174/2004 Z. z.
01.04.2004 - 30.04.2004 121/2004 Z. z.
01.01.2004 - 31.03.2004 450/2003 Z. z., 534/2003 Z. z.
15.11.2003 - 31.12.2003 450/2003 Z. z.
01.11.2003 - 14.11.2003 430/2003 Z. z.
01.08.2003 - 31.10.2003 247/2003 Z. z.
01.07.2003 - 31.07.2003
07.12.2002 - 30.06.2003 660/2002 Z. z.
08.08.2002 - 06.12.2002 396/2002 Z. z.
22.02.2002 - 07.08.2002 441/2001 Z. z., 73/2002 Z. z.
01.01.2002 - 21.02.2002 381/2001 Z. z.
01.12.2001 - 31.12.2001 490/2001 Z. z.
08.11.2001 - 30.11.2001 441/2001 Z. z.
01.10.2001 - 07.11.2001 381/2001 Z. z.
01.07.2001 - 30.09.2001 223/2001 Z. z.
01.01.2001 - 30.06.2001 359/2000 Z. z., 405/2000 Z. z.
01.12.2000 - 31.12.2000 359/2000 Z. z.
01.01.1999 - 30.11.2000 Delená účinnosť
01.04.1997 - 31.12.1998
01.03.1997 - 31.03.1997 Delená účinnosť