Nariadenie vlády č. 310/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 387/1997 Z. z.)

Čiastka 106/1996
Platnosť od 01.11.1996 do31.03.1998
Účinnosť od 01.01.1998 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu 12 v čl. I, ktorý nadobudne účinnosť dňom účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky z 25. októbra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republik...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1998 - 31.03.1998 387/1997 Z. z.
20.11.1996 - 31.12.1997 Delená účinnosť
01.11.1996 - 19.11.1996

Pôvodný predpis

01.11.1996