Vyhláška č. 31/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča

Čiastka 12/1996
Platnosť od 01.02.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 01.02.1996 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1996 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

01.02.1996