Vyhláška č. 293/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike

Čiastka 99/1996
Platnosť od 16.10.1996
Účinnosť od 01.11.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1996 Aktuálne znenie