Zákon č. 292/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

(v znení č. 92/1998 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 99/1996
Platnosť od 16.10.1996 do31.12.2005
Účinnosť od 03.04.1998 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.