Zákon č. 290/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

(v znení č. 126/2006 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/1996
Platnosť od 16.10.1996
Účinnosť od 01.06.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2006 126/2006 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.1997 - 31.05.2006