Opatrenie č. 29/1996 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996

(v znení č. 156/1996 Z. z.)

Čiastka 11/1996
Platnosť od 31.01.1996 do31.12.2001
Účinnosť od 29.05.1996 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.05.1996 - 31.12.2001 156/1996 Z. z.
31.01.1996 - 28.05.1996

Pôvodný predpis

31.01.1996