Vyhláška č. 287/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania prostriedkov Štátneho fondu telesnej kultúry

Čiastka 96/1996
Platnosť od 09.10.1996 do31.12.2001
Účinnosť od 09.10.1996 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.10.1996 - 31.12.2001 r1/c107/1996 Z. z.

Pôvodný predpis

09.10.1996