Oznámenie č. 284/1996 Z. z.Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém

Čiastka 95/1996
Platnosť od 04.10.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1996.

Pôvodný predpis

04.10.1996