Oznámenie č. 280/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 94/1996
Platnosť od 30.09.1996

Pôvodný predpis

30.09.1996