Zákon č. 271/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/1996
Platnosť od 28.09.1996 do31.10.2002
Účinnosť od 01.10.1996 do31.10.2002
Zrušený 280/2002 Z. z.

OBSAH