Nariadenie vlády č. 270/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura

Čiastka 92/1996
Platnosť od 21.09.1996 do17.07.1998
Účinnosť od 21.09.1996 do17.07.1998
Zrušený 223/1998 Z. z.