Vyhláška č. 268/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Mórica Beňovského

Čiastka 91/1996
Platnosť od 17.09.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 17.09.1996 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.