Rozhodnutie č. 264/1996 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 89/1996
Platnosť od 07.09.1996

264

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 26. augusta 1996

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 23. novembra 1996;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Príloha č. 1
rozhodnutia predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 264/1996 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 23. novembra 1996

Kraj Okres Obec Volí sa
BRATISLAVSKÝ KRAJ Malacky Studienka starosta 
TRNAVSKÝ KRAJ Dunajská Streda Vieska starosta 
Trnava Vlčkovce starosta 
TRENČIANSKY KRAJ Nové Mesto nad Váhom Moravské Lieskové starosta 
NITRIANSKY KRAJ Komárno Búč  poslanec
Nitra Jarok starosta 
ŽILINSKÝ KRAJ Turčianske Teplice Kal'amenová starosta 
    Turčianske Teplice  poslanec
Žilina Kotrčiná Lúčka starosta 
PREŠOVSKÝ KRAJ Medzilaborce Čertižné starosta 
Vranov nad Topľou Malá Domaša starosta poslanec
KOŠICKÝ KRAJ Košice III Košice - mestská časť starosta 
  Košická Nová Ves   
Sobrance Jasenov starosta 
Spišská Nová Ves Žehra starosta 
Trebišov Novosad starosta 

Príloha č. 2
rozhodnutia predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 264/1996 Z. z.

LEHOTY

 
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. novembra 1996

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9 - 3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obec 19. 9. 1996
65 dní 9 - 3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových volbách obec 19. 9. 1996
40 dní 16 - 3 Podanie kandidátnych listín a návrhov nezávislých kandidátov politické strany a nezávislí kandidáti 14. 10. 1996
21 - 1, 2
40 dní 14 - 1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej volebnej komisie politické strany 14. 10. 1996
40 dní 10 - 2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 14. 10. 1996
37 dní 14 - 3 Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie predseda miestnej volebnej komisie 17. 10. 1996
30 dní 17 - 3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 24. 10. 1996
  22 - 2
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 24. 10. 1996
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 29. 10. 1996
20 dní 15 - 1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 3. 11. 1996
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie hlasovacích lístkov do tlače miestna volebná komisia 3. 11. 1996
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 8. 11. 1996
13 dní 15 - 3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 10. 11. 1996
48 hodín 30 - 4 Skončenie volebnej agitácie politické strany 21. 11. 1996
26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 23. 11. 1996