Vyhláška č. 263/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

(v znení č. 294/2000 Z. z.)

Čiastka 88/1996
Platnosť od 31.08.1996 do31.08.2004
Účinnosť od 01.10.2000 do31.08.2004
Zrušený 382/2004 Z. z.