Úplné znenie č. 247/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 84/1996
Platnosť od 23.08.1996 do31.12.1999
Zrušený 263/1999 Z. z.