Oznámenie č. 241/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o bezvízových cestách občanov držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 83/1996
Platnosť od 22.08.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpísania, t. j. 22. júna 1996, na základe článku 8.