Opatrenie č. 24/1996 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie

Čiastka 8/1996
Platnosť od 25.01.1996 do31.12.2002