Oznámenie č. 239/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a technológií Bulharskej republiky na roky 1996-2000

Čiastka 82/1996
Platnosť od 07.08.1996
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 18. apríla 1996, na základe článku 15.

239

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. apríla 1996 bol v Sofii podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a technológií Bulharskej republiky na roky 1996–2000.

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 18. apríla 1996, na základe článku 15.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.