Oznámenie č. 239/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a technológií Bulharskej republiky na roky 1996-2000

Čiastka 82/1996
Platnosť od 07.08.1996
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 18. apríla 1996, na základe článku 15.

Pôvodný predpis

07.08.1996