Nariadenie vlády č. 235/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov

Čiastka 81/1996
Platnosť od 01.08.1996 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.1996 do31.12.2004
Zrušený 755/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1996 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

01.08.1996