Uznesenie č. 229/1996 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. júla 1996 o výklade čl. 102 písm. r) Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 80/1996
Platnosť od 31.07.1996
Účinnosť od 31.07.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.07.1996 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.07.1996