Zákon č. 22/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Čiastka 8/1996
Platnosť od 25.01.1996 do31.05.2009
Účinnosť od 01.02.1996 do31.05.2009
Zrušený 202/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1996 - 31.05.2009