Oznámenie č. 216/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu vzájomnej vzdelávacej a kultúrnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 1996-1998

Čiastka 76/1996
Platnosť od 23.07.1996
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 16. mája 1996, na základe článku 35.

216

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 1996 bol v Aténach podpísaný Program vzájomnej vzdelávacej a kultúrnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 1996–1998.

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 16. mája 1996, na základe článku 35.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.