Oznámenie č. 216/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu vzájomnej vzdelávacej a kultúrnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 1996-1998

Čiastka 76/1996
Platnosť od 23.07.1996
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 16. mája 1996, na základe článku 35.

Pôvodný predpis

23.07.1996