Zákon č. 214/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností

(v znení č. 92/1997 Z. z.)

Čiastka 76/1996
Platnosť od 23.07.1996 do11.10.1999
Účinnosť od 01.03.1997 do11.10.1999
Zrušený 92/1991 Zb.

OBSAH