Oznámenie č. 21/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 7/1996
Platnosť od 24.01.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. septembra 1995 výmenou nót na základe článku 15.