Oznámenie č. 209/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení a podmienkach nasadenia špeciálnych zásahových skupín v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 74/1996
Platnosť od 13.07.1996 do31.01.2001
Zrušený 4/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Pôvodný predpis

13.07.1996