Vyhláška č. 208/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o programe znižovania emisií

Čiastka 74/1996
Platnosť od 13.07.1996 do14.02.2004
Účinnosť od 15.07.1996 do14.02.2004
Zrušený 51/2004 Z. z.