Zákon č. 200/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Čiastka 72/1996
Platnosť od 11.07.1996 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.1996 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1996 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

11.07.1996