Nariadenie vlády č. 194/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia porovnateľného zárobku na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v čase od 1. júla 1996 do 30. júna 1997

Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996
Účinnosť od 01.07.1996

OBSAH