Nariadenie vlády č. 193/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1996 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1996 - 31.03.2002

Pôvodný predpis

29.06.1996