Nariadenie vlády č. 190/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi

Čiastka 69/1996
Platnosť od 29.06.1996 do30.06.2001
Účinnosť od 01.07.1996 do30.06.2001
Zrušený 223/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1996 - 30.06.2001

Pôvodný predpis

29.06.1996