Vyhláška č. 19/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov

Čiastka 7/1996
Platnosť od 24.01.1996 do18.07.2001
Účinnosť od 01.02.1996 do18.07.2001
Zrušený 284/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1996 - 18.07.2001

Pôvodný predpis

24.01.1996