Vyhláška č. 184/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 66/1996
Platnosť od 27.06.1996 do31.03.1997
Účinnosť od 01.07.1996 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1996 - 31.03.1997

Pôvodný predpis

27.06.1996